Vår vision

Vår vision är att skapa en mer medveten värld genom att guida sinnet till självinsikt.

Vi drömmer om en värld där vi som lever här värnar om varandra.

En värld där vi kan leva tillsammans och förstå att trots våra olikheter är vi i grunden samma.

En varelse. En kropp. En jord. Ett medvetande.

En värld där vi hedrar livet i allt.  

Där vi kan agera medvetet och vi kan vara de som omsätter kärleken som är vår essens i handling.

En värld där vi kan förstå tankar och känslor som delar av vår inre kompass men låta medvetandet vara den plats som vi agerar från.

Där vi människor klarar av att se både små och stora situationer i sin komplexitet och kan välja att göra det som gör att vi frodas inte bara som individer utan också som kollektiv.

Där vi kan vara mer relaterande och mindre reaktiva med varandra och tillsammans skapa en värld som håller.

En värld där empati och sampel är självklara drivkrafter i oss människor.

En värld för oss.

Vår vision här på Mangalam är att skapa en plats där vi kan utveckla de kapaciteter vi behöver för att hitta dit.

En plats där vi kan mötas, hitta inre klarhet och kapacitet att älska mer.