Om tystnad

Att vara i tystnad är att släppa all yttre kommunikation och att begränsa sinnesintrycken samt att upphöra med vardagliga ansvar så att sinnet inte behöver hantera alla nya intryck och på det sättet får mer plats att lyssna på det som pågår inuti.

Det är en möjlighet att bli närvarande med sånt som sinnet redan tagit emot, förlösa inre stress och upptäcka underliggande drivkrafter i sinnet.

Det ger möjlihet till att hitta klarhet i sinnet.

Det kan också leda till att det går att och se skillnaden mellan tankar och självet.

Då upstår en kapacitet att förstå att jaget inte är beroende av det som förändras.

Tankarna kommer och går medan jaget är kvar och är konstant, helt, hela tiden.

I den förståelsen finns en vila och en kraft som går att omsätta i handlingar även när det temporära är smärtsamt.

Från den förståelsen kan man ta stöd och leva i mer samspel med välden och mindre i reaktion.